U bekijkt deze pagina: Home > Nieuws > Nieuws

Nieuws

Verslag Open White Time Dag 27 mei 2018
Het was de bedoeling om in een zaal van Nia Domo te Boekel op 27 mei 2018 een heel fijne Open White Time Dag te houden, waarbij iedereen welkom zou zijn.
Ondanks het feit dat we advertenties hadden geplaatst in Spiegelbeeld Magazine en Paravisie Magazine kwamen er helaas niet veel aanmeldingen. Er was die dag ook een symposium van Spiegelbeeld in Eindhoven, misschien heeft dat invloed gehad.

Gelukkig hadden een aantal leden zich wel gemeld en met hen hebben we er een fijne, ontspannen dag van gemaakt bij Ine Suiker, in haar praktijk te Boekel.
We waren met 18 personen en het was heel bijzonder dat Simone van Bergen haar harp mee had genomen waarop zij in de loop van de dag prachtige melodieën ten gehore bracht.

Na het voorstelrondje en een lichtmeditatie door Karin heeft Ine een en ander verteld over de White Time Healing, de Board of Knowledge en de uitbreiding van healingen en cursussen van de Board of Knowledge.
Cok van Essen heeft een speciale kristalmeditatie gegeven, waardoor contact met de planeet van de kristalwezens kon worden ervaren.

Na een heerlijke uitgebreide lunch was er de mogelijkheid om behandelingen te geven en ontvangen met de White Time Healing.
Daarnaast kozen enkelen voor een Board of Angels Healing en een flink aantal konden tevens een heerlijke steenlegging en healing van de Beyond Healing ervaren. In de pauze hebben we gesmuld van verrukkelijk ijs dat Ine bij een speciale zaak had besteld.

In de loop van de middag konden we tussen de healingen door genieten van de prachtige melodieën die Simone op haar harp speelde.
Aan het eind van de dag ontving men een meditatie-initiatie die je lichaam en ziel reinigen. Tevens kreeg iedereen een kaars en mocht die aansteken aan een bijzondere kaars die de mooie energieën van de Nieuwe Aarde uitstraalde. Deze mochten ze natuurlijk meenemen naar huis en er andere kaarsen mee aansteken voor familie en vrienden om zo het mooie licht te verspreiden.
Tot slot heeft Ine ons tijdens een kaarsenceremonie een bijzondere upgrade van de Originele Zon uit de Beyond gegeven.

We hopen jullie volgend jaar weer te ontmoeten tijdens een volgende bijeenkomst.

Warme groeten en graag tot ziens!
Ine Suiker en Karin Vreeswijk
Bestuur St. White Time NederlandVerslag White Time ledendag 8 april 2018   
Op zondag 8 april kwam een kleine groep leden van White Time Nederland bijeen in de praktijkruimte van Ine Suiker te Boekel. Andere leden waren om diverse redenen helaas verhinderd te komen en hadden zich afgemeld.

Ine Suiker heette iedereen van harte welkom op deze mooie, zonnige dag en vertelde in grote lijnen wat we deze middag konden verwachten.
We begonnen met het uitvoeren van de Golden Movement, daarna liet iedereen de Universal White Time Healing in zich stromen en liet deze liefdevolle energie zich uit tot ver voorbij de ruimte uitspreiden.
Daarna stelde ieder zichzelf voor aan de groep.

Karin Vreeswijk vertelde kort over de stand van zaken bij St. White Time Nederland:
 • Een aantal leden zijn om verschillende redenen vertrokken, doch er kwamen vanaf medio 2017 weer een paar nieuwe bij: Alex van der Most, Maya Smeenk, Ruth Beun, Cok van Essen, Marisa Donker, Eugenie Jansen en Iris Bautz. Allen werden van Harte verwelkomd.
  Op dit moment zijn er 42 leden bij WTN.

 • We hebben een aantal acties opgestart en inmiddels uitgevoerd zoals
  • het aanpassen van de functies en de categorieën. De functies vallen nu binnen 5 hoofdcategorieën, en men betaalt per hoofdcategorie alleen voor de hoogste functie. Bovendien hebben we daarbij een maximum gesteld, waardoor men dit jaar niet meer dan € 80,= euro aan lidmaatschap hoeft te betalen.
  • Op 27 mei wordt een Open White Time Dag georganiseerd, waarbij iedereen welkom is. Het vindt plaats in het partycentrum te Boekel. Meer informatie zal volgen.
  • Om meer bekendheid aan Universal White Time Healing én aan de praktijk van de leden te geven, hebben we besloten om gedurende een jaar een advertentie in het Spiegelbeeld Magazine te plaatsen en af en toe in het Paravisie Magazine.
Hierna gaf Ine een mooie meditatie om ons via de Universal White Time Healing te verbinden met de Bron.

Caroline Derksen heeft een brief gericht aan ons, van Channie West voorgelezen, waarin zij haar bezorgdheid uit ten aanzien van het zuiver houden van de Universal White Time Healing.
In het buitenland is o.a. een echtpaar heel actief met het promoten en geven van cursussen in “Integrated White Time Healing”. Channie waarschuwt ons dringend om hier niet op in te gaan, daar dit niet de zuivere vorm van Healing betreft zoals zij dat aan ons heeft geleerd!

Na de pauze, waarin we heerlijk in de zon konden relaxen, heeft Ine vertelt over de Board of Angels, waarin je contact kunt leggen met de Holy Divine Angels en Divine Beings uit de 2e realiteit. Een aantal van onze leden kunnen sinds het najaar van 2017 behandelingen en cursussen van deze bijzondere Board of Angels geven.

Iedereen kreeg een kaars cadeau die wij meenamen naar een mooie plek, waar wij een Natuurceremonie uit de Board of Angels hielden voor Moeder Aarde. Hierna onstond een mooi Sterrenportaal.
Terug in de praktijkruimte van Ine hebben we deze fijne middag afgesloten met de brandende kaarsen in een kring en met wederom een mooie meditatie door Ine.

Aanvulling: Intussen heeft in het Spiegelbeeld Magazine vanaf maart een advertentie van ons gestaan, bovendien heeft Ine in de uitgave van de maand april een mooi verhaal over Universal White Time Healing geschreven. In het Paravisie Magazine van mei staat ook een advertentie over de Open White Time Dag.

>> Lees hier het volledige verslag van de White Time ledendag 8 april 2018Verslag White Time ledendag 17 juli 2016   
Op deze zonnige middag kwamen de leden van de Stichting White Time Nederland bij elkaar in Boekel.
De dag werd geopend met een welkomswoord van Ine, en vervolgens hebben we een kennismakingsronde gedaan, waarbij de nieuwe leden extra welkom zijn geheten.

Nadat kort de gang van zaken bij de website White Time Nederland zijn besproken, en de vragen, opmerkingen en ideeën hieromtrent zijn beantwoord en geïnventariseerd, hebben we ons de rest van de dag toegelegd op het gezamenlijk werken in en genieten van het energetische deel.

Na een krachtige Lichtmeditatie met de White Time Healing door Karin Vreeswijk heeft Caroline Derksen ons elk de Heilige Opening van de Board of Gems gegeven, samen met een druppel die veel tekens en energieën bevatte van de Board of Gems en die we in onze handen ontvingen.
De Board of Gems is een (nieuwe) tak van de Board of Knowledge waarin wordt gewerkt met kristallen en halfedelstenen. Daarover komt later meer informatie.

Na de pauze zijn we naar buiten gegaan en hebben we onder begeleiding van Ine een six-point system gecreëerd. De energie was kort daarop al voelbaar!
Geopperd werd om een team samen te stellen, dat op diverse plekken in Nederland zo'n six-point systeem gaat creëren en activeren. Wie daar belangstelling voor heeft, kan zich daarvoor melden bij Ine Suiker.

Na terugkomst heeft Ine ons meegevoerd in een nieuwe meditatie van Aragon, en kreeg iedereen een healing met de Board of Knowledge level 5.

Tenslotte hebben we deze heerlijk ontspannende, gezellige, zonnige en energetisch verhogende middag met elkaar in een Lichtmeditatie afgesloten, waarbij ook de niet-aanwezige leden, in werden meegenomen.

>> Lees hier het volledige verslag van de White Time ledendag 17 juli 2016Activiteiten WTN in de eerste helft van 2016
We hebben de volgende activiteiten gepland:
 • een heerlijk ontspannen en informatieve White Time middag voor leden (gepland voor juli).
 • een White Time Dag, toegankelijk voor iedereen.
 • een lezing door Channie West
Verzoek: Voor de White Time Dag zoeken we nog een grote ruime/zaal (liefst energetisch fijn aanvoelend), en bij voorkeur in het midden van het land. Natuurlijk is het fijn als deze ruimte gemakkelijk per trein en auto bereikbaar is. Als jullie er een weten, wil je dat dan doorgeven aan ons?


White Time dag gepland najaar 2015
In het najaar van 2015 willen we weer een White Time dag organiseren, die voor iedereen (niet alleen de leden) toegankelijk is. De datum, locatie en de agenda voor deze dag wordt later bekend gemaakt.


Nieuw cursusmateriaal UWTH 2015: level 1 t/m 4
Naar aanleiding van het besprokene op de ledendag kunnen we mededelen dat de nieuwe versies van het cursusmateriaal UWTH 2015: level 1 t/m level 4 inmiddels gereed zijn.
UWTH Leraren kunnen het vernieuwde cursusmateriaal vanaf nu opvragen bij Ine Suiker.


Verslag White Time ledendag 28 juni 2015   
Op 28 juni 2015 is in Boekel een leden middag georganiseerd om de nieuwkomers van Harte te begroeten en om kennis met hun maken, en zij natuurlijk ook met ons. Op deze dag zijn de plannen voor dit jaar toegelicht, en is informatie verstrekt over de laatste ontwikkelingen aangaande de White Time cursussen, De Beyond cursussen en De Board of Knowledge en meer. Verder is de gang van zaken bij de website White Time Nederland besproken, en hebben we de vragen, opmerkingen en ideeën met betrekking tot de website geïnventariseerd.

De rest van de middag hebben we gebruikt om heerlijk met de White Time energie te werken, en konden we genieten van een paar heerlijke meditaties, waaronder een initiatie-meditatie die men bijzonder en heerlijk vond.
Deze White Time middag werd afgesloten met een mooie kaars-meditatie, met een Beyond-6 kaars als centrum, waaraan ieder een kaarsje kon aansteken. Men kon de kaars mee naar huis nemen om de krachtig opgebouwde groepsenergie in eigen huis en praktijk via de kaarsvlam verder te verspreiden.

Zoals één van de leden opmerkte: deze middag was er één van verbinding. Een verbinding met elkaar en met de White Time energie. Natuurlijk gaan we ons in een heerlijke krachtig wit licht zetten, zodat we extra kunnen genieten van de prachtige energieën en zal Ine ook enkele mooie meditaties doen.

>> Lees hier het volledige verslag van de White Time ledendag 28 juni 2015

New Initiation UWTH!
Zoals Channie heeft aangekondigd, is er een nieuwe initiatie beschikbaar gekomen.>> Lees verder......

Open dag Universal White Time Healing 29 mei 2011
Op 29 mei j.l. zijn we met ongeveer 100 mensen samengekomen in Boekel. >> Lees verder......