U bekijkt deze pagina: Home > Kristallen > Groeipad in UWTH Kristalhealing

Groeipad UWT Kristalhealing

De opleiding Universal White Time Kristalhealing bestaat uit vier niveaus en leidt op tot Therapeut Universal White Time Kristalhealing. Niveau 1 en 2 vormen de basis van deze opleiding en niveau 3 en 4 bevatten de hogere kennis over het werken met kristallen. Elk niveau wordt afgesloten met een diploma. Vanaf niveau 3 krijg je de kwalificatie Therapeut Universal White Time Kristalhealing.

Wie mag Therapeut Universal White Time Kristalhealing worden?

Iedereen die zich voelt aangetrokken in het werken met kristallen is welkom. Voor sommigen vormt het een verdieping of aanvulling op hun opleiding binnen de Universal White Time Healing. Anderen doen het puur uit hun liefde voor kristallen, om meer over de kristalwezens en hun taak hier te leren en hun eigen groeiproces daarmee te ondersteunen. Weer anderen willen graag beroepsmatig met kristallen aan de slag om zichzelf en anderen te helpen. Het is ook mogelijk leraar te worden binnen de Universal White Time Kristalhealing, waarbij je de bevoegdheid ontvangt om therapeuten op te leiden. Ook dit gebeurt in vier niveaus.

Wanneer mag je leraar Universal White Time Kristalhealing worden?

Wanneer je hart je daartoe roept, is het in principe mogelijk leraar Universal White Time Kristalhealing te worden. Dit kan nadat je de kwalificatie therapeut hebt behaald, dus vanaf niveau 3. Je bent dan voldoende in staat om krachtig verbinding te maken met het kristallen- en mineralenrijk om cursisten in hun proces te kunnen ondersteunen. Er wordt wel altijd eerst toestemming gevraagd aan de Hoge Raad van het Licht (afdeling Kristalhealing), die bekijkt of je de juiste eigenschappen bezit het leraarschap neer te zetten.

Wie kan je opleiden tot leraar Universal White Time Kristalhealing?

De Hoofdleraar Universal White Time Kristalhealing Nederland bezit de bevoegdheid je op te leiden tot leraar.