U bekijkt deze pagina: Home > Nieuws > verslag20160717

Verslag White Time middag te Boekel op 17 juli 2016

Op deze zonnige middag kwamen 15 leden van de Stichting White Time Nederland bij elkaar in de praktijkruimte van Ine Suiker.
Helaas moesten op het laatst 4 leden om persoonlijke redenen afzeggen. Een aantal hebben zich van te voren afgemeld. Van enkele leden hebben we geen reactie op de uitnodiging ontvangen.

Ine opende de middag door iedereen welkom te heten. We hebben een kennismakingsronde gedaan, waarbij een nieuw lid, Diederik van der Boor, extra welkom is geheten.

Wat het zakelijke deel betreft ging het kort over de gang van zaken bij de website van WTN.
- Enkele leden hebben zich afgemeld; voornamelijk omdat zij in hun praktijk de nadruk meer leggen op het aanbieden van andere beoefeningen, of dat zij wonen en werken in het buitenland. We hebben momenteel 41 leden.
- De betaling van het lidmaatschap is aan het begin van dit jaar, dankzij de medewerking van de leden, soepel verlopen. Ter verduidelijking, ook de bestuursleden betalen gewoon hun lidmaatschap. De werkzaamheden tbv. de leden en de website worden op vrijwillige basis gedaan. En mede dankzij de inzet van de webmaster verloopt de administratie nu soepel en krijgt men vlot de gevraagde informatie. De leden bedankten het bestuur hartelijk voor hun inzet, inclusief al het werk dat de webmaster de afgelopen tijd heeft verzet.
- Het verzoek aan de leden is om als persoonlijke gegevens veranderen (emailadres, telefoonnr., enz.) dit via administratie@whitetimenederland.nl door te geven, zodat men altijd bereikbaar is.
- Wat de website levendig maakt is het plaatsen van een foto of afbeelding bij je persoonlijke gegevens.
Degenen die dat nog niet hebben gedaan maar dit wel willen, kunnen de foto digitaal aanleveren via administratie@whitetimenederland.nl of via de post opsturen naar Ine.
- Ook werd aangegeven dat als men mooie foto's heeft voor op de website, wij ons aanbevolen houden.
- De afgelopen tijd hebben veel leden zich verder ontwikkeld, waardoor het aanbod aan cursussen en behandelingen zich uitgebreid heeft.
- Ine vertelde dat zij bij Channie West is geweest, en zich nu Supreme Teacher level 4 mag noemen. Zij vertelde verder over Channie en over de ontwikkelingen bij de Universal White Time Healing, de Beyond en de Board of Knowledge. Bovendien is Caroline Derksen Hoofdleraar Universal White Time Kristalhealing van Nederland geworden en kan zodoende ook leraren in de Kristalhealing opleiden.

Hierna legden we ons toe op het gezamenlijk werken in en genieten van het energetische deel van de middag.

Na een krachtige Lichtmeditatie met de White Time Healing door Karin heeft Caroline Derksen ons elk de Heilige Opening van de Board of Gems gegeven, samen met een druppel die veel tekens en energieën bevatte van de Board of Gems en die we in onze handen ontvingen. Dit alles werd zeer gewaardeerd.

De Board of Gems is een (nieuwe) tak van de Board of Knowledge waarin wordt gewerkt met kristallen en halfedelstenen. Daarover komt later meer informatie. Na de pauze zijn we naar buiten gegaan en hebben we op een wat verderweg gelegen terrein onder begeleiding van Ine een six-point system gecreëerd. De energie was kort daarop al voelbaar!

Geopperd werd om een team samen te stellen, dat op diverse plekken in Nederland zo'n six-point system gaat creëren en activeren. Wie daar belangstelling voor heeft, kan zich daar voor melden bij Ine Suiker.

Toen wij weer terug waren in de praktijkruimte heeft Ine ons meegevoerd in een nieuwe meditatie van Aragon. Daarna gaf zij ieder van ons een healing met de Board of Knowledge level 5.

Tenslotte hebben we deze heerlijk ontspannende, gezellige, zonnige en energetisch verhogende middag met elkaar in een Lichtmeditatie afgesloten, waarbij ook de leden die door persoonlijke omstandigheden niet konden komen, er in meegenomen werden.

Iedereen vond het een mooie, bijzondere middag die zeker voor herhaling vatbaar is.

Dus graag tot ziens allemaal

Ine Suiker en Karin Vreeswijk,
Bestuursleden Stichting White Time Nederland