U bekijkt deze pagina: Home > Nieuws > verslag20150628

Verslag White Time middag te Boekel op 28 juni 2015

Beste leden,
Voor de White Time middag op zondag 28 juni hadden van te voren 20 mensen zich opgegeven, doch op het laatst waren enkelen door omstandigheden verhinderd, waardoor we met 16 leden deze middag hielden.

Het was heerlijk weer, dus we vertoefden aanvankelijk in de tuin, waardoor er al gelegenheid was om met elkaar kennis te maken, want niet iedereen kende elkaar. Er waren een aantal leraren en de resterende leden waren behandelaars.

In de mooie praktijkruimte van Ine startte zij door iedereen welkom te heten. Ine sprak over het begin van de website, die zij een aantal jaren geleden samen met Pascal Clarkson en Rosalinde Seelig aanmaakte. Na enige tijd nam Ine het van hen over, met de intentie dat deze website bedoeld is voor alle leden die zich op de website willen plaatsen. Met behulp van Ariaan Siezen en Anita Hoevenaars is de website verder uitgebouwd.

Na enkele jaren hebben Ariaan en Anita zich door drukke werkzaamheden terugtrokken, waarna Ine aan Karin heeft gevraagd om haar te ondersteunen en aan Gerard van de Vossenberg gevraagd om als webmaster de website te beheren. Vanaf maart jl. hebben we gedrieën ons gebogen over enkele veranderingen voor wat betreft het technische en administratieve gedeelte van de website. Tevens hebben we de ledenprijzen aangepast en alle leden hierover geïnformeerd middels een mailing over de aanpassingen en onze plannen.

Eind april jl. zijn de facturen naar alle leden per email verzonden. Het heeft echter heel lang geduurd voor alle betalingen binnenkwamen en later bleek dat dit verschillende oorzaken had. Tijdens het bespreken ervan werd aangegeven dat emailadressen van een aantal leden niet up-to-date waren, bovendien bleek dat bij veel leden onze mailingen niet direct binnen kwamen, doch werden weggesluisd naar een spam-map of helemaal niet binnenkwamen. Dat heeft veel werk en tijd gekost om de leden toch te kunnen bereiken, maar dat is uiteindelijk gelukt.

  Naar aanleiding daarvan verzoeken we de leden om in het vervolg elke verandering van adres, telefoonnummer en emailadres door te geven aan de webmaster via webmaster@whitetimenederland.nl.
Bovendien is het wel zo handig als de leden alle berichten van White Time Nederland in het vervolg als "gewenste mail" classificeren. Dus kijk geregeld je spam map na.

Het kan nog zijn dat enkele leden dit nog niet aangepast hebben en bijvoorbeeld de uitnodiging van 28 juni niet hebben ontvangen of gezien, en dat is wel zo jammer.

Enkele opmerkingen en voorstellen van de leden:
1. Ine gaf aan dat het niet haar website is, doch van alle leden.
2. Dit komt echter op de website niet duidelijk over.
3. De website is gedateerd, kan deze vernieuwd worden.

De wensen:
4. De zoekmachine op de website verbeteren/de mogelijkheden uitgebreiden.
5. De diverse informatie is niet altijd duidelijk aangegeven en/of niet gemakkelijk te vinden
6. Kan er naast de adresgegevens ruimte gecreëerd worden voor een foto van betreffend lid
7. en een ruimte waarin elk lid op de website in het kort persoonlijk iets verteld over de kern van zijn/haar praktijk.
8. Kan er een voorblad worden gecreëerd,
9. Kan de website wat commerciëler en professioneler qua opzet.
10.Vermelden van aanspreekpunten: wie waarvoor te benaderen.


Het bestuur van White Time Nederland zal zich daar na de zomervakantie over gaan buigen.

Verder hebben we aandacht gevraagd aan de leraren, om de meest recente versies van het UWTH cursusmateriaal te gebruiken. Caroline Derksen gaf als reactie hierop aan dat zij zal zorgen voor een nieuwe uitdraai van het cursusmateriaal van UWTH level 1 t/m level 4, omdat in de vorige nog enkele fouten zaten. Zodra dit gereed is zal zij dit toezenden aan Ine, die dit materiaal dan verder zal verspreiden onder de ons bekende UWTH leraren, zodat zij op hun beurt hun cursisten hiervan op de hoogte kunnen stellen.

De plannen voor het komende najaar:
De leden vinden het een fijn idee als we een White Time dag gaan organiseren. De laatste was alweer 3 jaar geleden en was toen een succes. Het streven is om dit op een zondag in oktober plaats te laten vinden.

Ine zal Channie West benaderen om haar uit te nodigen om naar Nederland te komen voor een lezing. Channie heeft echter een volle agenda, omdat zij ook veel andere landen een bezoek brengt en er cursussen en lezingen geeft.

In de loop van de zomer hoopt Ine contact met Channie te hebben om deze mogelijkheden te bespreken en zodra hier duidelijkheid over is worden jullie daarover geïnformeerd.

Daarna was er een koffie pauze, waarin men weer heerlijk buiten in de tuin kon vertoeven en onderling verder met elkaar konden praten.

Hierna hebben we de rest van de middag gebruikt om heerlijk met de White Time energie te werken. Nadat we met de hele groep enkele keren de Golden Movement hadden gedaan en de White Time energie hebben laten stromen, konden we genieten van een paar heerlijke meditaties, waaronder een initiatie-meditatie die men bijzonder en heerlijk vond.

Deze White Time middag werd afgesloten met een mooie kaars-meditatie, met een Beyond-6 kaars als centrum, waaraan ieder een kaarsje kon aansteken. Men kon de kaars mee naar huis nemen om de krachtig opgebouwde groepsenergie in eigen huis en praktijk via de kaarsvlam verder te verspreiden. Zoals één van de leden opmerkte: deze middag was er één van verbinding. Een verbinding met elkaar en met de White Time energie.

Ten slotte werden de leden bedankt voor hun inbreng en voor hun plezierige aanwezigheid op deze als heel fijn ervaren middag. Wat ons betreft is zo'n middag voor herhaling vatbaar!

  Naar aanleiding van het besprokene van deze middag kunnen we mededelen dat de nieuwe versies van het cursusmateriaal UWTH 2015: level 1 t/m level 4 inmiddels gereed zijn. Met dank aan Caroline Derksen!
UWTH Leraren kunnen het vernieuwde cursusmateriaal vanaf nu opvragen bij Ine Suiker


Tot ziens!

In Liefde, Licht en Kracht,
Ine Suiker en Karin Vreeswijk